Handreiking raadsakkoorden voor griffiers: 'Dienstbaar, maar niet gedienstig'

Rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waren fracties, gemeenteraden en hun griffies bezig met de vraag of het sluiten van een raadsakkoord zou helpen om beweging te brengen in de lokale politiek. In verschillende gemeenten ontstonden na de verkiezingen raadsbrede akkoorden, soms onder een andere noemer zoals raadsprogramma, samenlevingsakkoord, strategische agenda of beleidsakkoord. Elk met een eigen insteek; van een overeenkomst tussen de fracties gericht op de relatie, tot akkoorden waarin afspraken zijn gemaakt over het samen met inwoners en partners realiseren van maatschappelijke opgaven. De Vereniging van Griffiers (VvG) organiseerde in het verkiezingsjaar een workshop over dit thema en het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie richtte daarna een leerkring in voor griffiers over raadsakkoorden. Inmiddels is de leerkring afgerond en is er een handreiking geschreven met daarin de geleerde lessen van de 14 deelnemende gemeenten. Deze handreiking is bedoeld om andere griffiers te inspireren en vaardigheden en kennis aan te reiken rondom het inrichten van een raadsakkoord. De handreiking is gepubliceerd op website lokale-democratie.nl.