Handreiking en modelgedragscodes integriteit 2021

De handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen is geactualiseerd. Dat geldt ook voor de modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. De teksten van beide uitgaven zijn toegespitst op de hedendaagse praktijk.

Nieuw in deze handreiking is het hoofdstuk over de werving en selectie van politieke ambtsdragers. Verder worden onderwerpen behandeld als belangenverstrengeling, omgaan met informatie, met geschenken, diensten en uitnodigingen en nog veel meer.

De handreiking integriteit van politieke ambtsdragers is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.