Grote Workshop: Wat is de toekomst van de griffie(r)?

De Grote Workshop vindt plaats op vrijdag 23 april 2021; 09.00-12.30 uur.

Is de griffie naast ondersteuner van de raad ook hoeder van de democratie? Verschillende recent gepubliceerde rapporten en onderzoeken analyseren de ondersteuning van gemeenteraden en Provinciale Staten. Twee hoofdconclusies zijn in die verschillende publicaties terug te zien:

  1. De ondersteuning van het democratisch proces is niet voldoende
  2. De (autonome) ontwikkelingen veranderen de rol van de raad en de griffier

Gegeven deze conclusies en de beschreven ontwikkelingen is de vraag: Wat houdt de griffie van de toekomst in? Is de griffier ondersteuner of ook hoeder van de democratie. Wat is dan die hoeder van de democratie en/of ondersteuner van de gemeenteraad? Welke waarden/normen en welke onderdelen van het profiel/takenpakket horen dan bij die griffie die hoeder van de democratie is?

Onlangs verschenen de rapporten van de Raad voor het Openbaar Bestuur “goede ondersteuning sterke democratie”, het jaarboek van de vereniging van griffiers in samenwerking met de Stichting Beroepseer met de titel “het gezag van de griffier”, het essay van Jan Dirk Pruim “Griffie van de toekomst”. Nu is de tijd rijp om hier met elkaar als beroepsgroep over van gedachte te wisselen.

Vanuit drie invalshoeken nodigt de vereniging de deelnemers uit om met elkaar in gesprek te gaan: wat betekenen deze ontwikkelingen en de ambitie van een steviger griffie voor de raden en staten voor de benodigde competenties van een griffier, voor de relatie tussen de griffier en de werkgeverscommissie en voor de ontwikkeling van het griffiersvak?