Grote Workshop: Griffie van de toekomst

Vorige week vrijdag 23 april 2021 vond de Grote Workshop plaats. Ruim 100 collega's namen hieraan deel. De Grote Workshop begon met een inleiding door voorzitter Renée Wiggers. Daarna was er een plenair gesprek met een viertal vertegenwoordigers uit het openbaar bestuur over de vraagstukken die samenhangen met de rol die griffiers in de toekomst zouden kunnen gaan vervullen. Anne Marijke Podt ging in gesprek met: de CdK van Noord Holland, Arthur van Dijk, de burgemeester van Alblasserdam en voormalig griffier Jaap Paans, de gemeentesecretaris van de gemeente Heemstede, Henriette de Vos en de griffier a.i. van de gemeente Brielle Bas Nooteboom. Het gesprek vond coronaproof plaats in het gemeentehuis van Velsen. Na het plenaire gedeelte waren er 2 digitale workshoprondes van elk 4 workshops, georganiseerd door de commissies van de vereniging. Elke workshop benaderde de vraag: De griffie van morgen, van strategisch adviseur naar hoeder van de lokale democratie? vanuit een andere invalshoek. We hopen dat jullie een inspirerende en leerzame ochtend hebben gehad!