Griffiers opgelet: Nieuw rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers

Op 28 november is er een nieuwe circulaire uitgekomen over decentrale politieke ambtsdragers. Per 1 januari is er een nieuw rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers.  Op deze website lees je hier meer over van de kant van de VNG.

 

De VNG heeft aangekondigd in januari 2019 met een modelverordening te zullen komen. Die verordening is er dus nu nog niet, terwijl het nieuwe rechtspositiebesluit wel in werking treedt vanaf 1 januari 2019. 
De Nederlandse Vereniging van Raadsleden heeft recent een eigen modelverordening uitgebracht waarin voor een deel van de wijzigingen voorstellen worden gedaan. Vanuit onze collega's zijn hier nogal wat reacties op gekomen omdat de modelverordening vooral ingaat op enkele punten uit het nieuwe rechtspositiebesluit, maar niet op alle onderdelen daarvan. 

Er zitten in de nieuwe regeling wel wat addertjes onder het gras. Twee voorbeelden:
Een belangrijke wijziging die betrekking heeft op de vergoedingen voor computers staat wel bijvoorbeeld wel in de circulaire vermeld, maar niet heel expliciet als wijziging benoemd: vanaf januari 2019 mag je als gemeente geen vergoedingen meer betalen voor zelf aangeschafte iPads e.d. Volgens artikel 3.3.2 rechtspositiebesluit stelt het college op verzoek informatie en communicatievoorzieningen ter beschikking. Het is ook niet de bedoeling dat deze apparaten uiteindelijk overgenomen kunnen worden, zie pagina 34 van de bijlage bij de circulaire. 
De raadsleden die in een vertrouwenscommissie zitten krijgen voor de periode waarin ze actief lid zijn een vergoeding van 120 euro per maand. Voor andere commissies kan de raad deze regeling ook toepassen, maar alleen als dat in een verordening wordt geregeld en aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Wij adviseren de griffiers dan ook in samenwerking met de afdeling P&O goed alle aangeleverde gegevens te bestuderen. Enkele mogelijkheden uit het rechtspositiebesluit kunnen alleen worden ingezet als de raad deze "activeert" door middel van een verordening. Het is dus zaak om je bestaande lokale rechtspositieverordeningen aan te passen aan het nieuwe landelijke rechtspositiebesluit en een goede vergelijking te maken tussen de voorzieningen die de gemeente nu voor de raadsleden hanteert en de (on)mogelijkheden straks.