Griffiers gezocht om rekenkamers te versterken

In het gesprek over macht en tegenmacht neemt de lokale rekenkamer een prominente plaats in. Om de rekenkamerfunctie te versterken heeft de minister van BZK ondermeer het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers bij de Tweede Kamer ingediend. Daarnaast wil BZK, samen met de VNG, door middel van een projectgroep lokale rekenkamers het land in en met rekenkamers in gesprek om hun functioneren te versterken. Deze projectgroep lokale rekenkamers zal gaan bestaan uit drie burgemeesters, drie griffiers en drie rekenkamerleden.

De belangrijkste taken van de projectgroep zijn:

  • Het adviseren van gemeentebesturen die ondersteuning willen of kunnen gebruiken bij de inrichting en/of het functioneren van hun lokale rekenkamer en het versterken van de relatie met de raad en het college;
  • Het delen van kennis en informatie over de versterking van lokale rekenkamers, zodat andere gemeenten hiervan kunnen leren.

De projectgroep wordt ingesteld voor een periode van drie jaar en bezoekt per jaar ongeveer 25 gemeenten, elk lid bezoekt dus circa 8 gemeenten.

Iets voor jou? Meer informatie vind je hier