Griffier zoekt rol ondersteuning Omgevingswet

Griffiers willen raden ondersteunen bij invoering Omgevingswet

De betrokkenheid van griffiers bij de invoering van de Omgevingswet is zeer divers. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Griffiers, waar 160 griffiers aan meededen. Er zijn bijna evenveel griffiers die weinig aan dit onderwerp doen, als die er tamelijk veel aan doen. Wel vinden griffiers dat ze een rol hebben om de raad te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ze hebben goed contact met de betreffende programmamanager binnen de gemeentelijke organisatie, volgen de ontwikkelingen, met name de gevolgen voor de raad en nemen het voortouw om activiteiten voor de raad te initiëren. Het accent van de activiteiten ligt bij informatievoorziening, denk daarbij bijvoorbeeld aan het organiseren van themabijeenkomsten. Twee van de drie griffiers verwachten dit jaar (2018) in dit kader ook zelf ondersteuning nodig te hebben. Meest genoemde vormen zijn input voor het inwerkprogramma voor de nieuwe raad en inspiratie door good practices van andere gemeenten.

 

De enquête is in december 2017 uitgevoerd door de vereniging in samenwerking met het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG. De invoering van de Omgevingswet is een belangrijk dossier waar gemeenten/provincies ook de komende jaren intensief mee bezig zullen zijn. Voor raden en staten betekent deze wet veranderingen in bevoegdheden, rol en werkwijze. De griffier kan helpen om daar invulling aan te geven. De Omgevingswet staat al sinds 2016 op de agenda van de vereniging. Er is eerder een goed bezocht webinar georganiseerd en een Grote Workshop.

Met deze enquête is de betrokkenheid van griffiers bij de Omgevingswet in kaart gebracht. De komende weken worden inspirerende aanpakken en voorbeelden van gemeenten verzameld waar collega-griffiers ook wat aan hebben. Met deze input organiseert de vereniging op 6 maart een tweede webinar over de Omgevingswet en hoe de griffier zijn ondersteunende rol kan invullen. Meer informatie volgt spoedig via de website en de headlines.

 

__________________________________________________________________________________

Nu al aan de slag met de Omgevingswet? Neem contact op met oud-griffier Pascale Georgopoulou, Programma Invoering Omgevingswet, pascale.georgopoulou@vng.nl of bel 0622033294.

 

Voor meer informatie:

VNG Omgevingswetmenu voor raadsleden, zie https://vng.nl/invoering-omgevingswet-menu-voor-raadsleden

Interbestuurlijke samenwerking Aan de slag met de Omgevingswet, zie https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

Uit Jaarboek VvG 2016, zie https://www.griffiers.nl/files/griffiers_nl/Jaarboek_VvG_2016_Horselenberg.pdf

Q&A Webinar Omgevingswet VvG 2016, zie https://www.griffiers.nl/home/nieuws/231/webinar-omgevingswet-en-q-a-beschikbaar