Gezag van de raad: macht en tegenmacht in de lokale democratie

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?
Over dit thema houden we in mei en juni een 15-tal online bijeenkomsten met wetenschappers, praktijkdeskundigen en experts om na te denken, te prikkelen en te reflecteren over het gezag van de gemeenteraad.

Raadsleden, burgemeesters en griffiers maar ook gemeentesecretarissen en wethouders zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen. De eerste online bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 10 mei, met de Groningse wetenschapper en raadslid Han Warmelink. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.

Noteer ook alvast de tweede bijeenkomst, op 19 mei met John Bijl, directeur van het Perikles Instituut. Voor de overige bijeenkomsten zie het overzicht van de serie gesprekssessies over het Gezag van de Raad aan het einde van dit artikel.

Invalshoeken
Het gezag van de raad is het centrale thema in de gespreksessies waarbij vanuit verschillende invalshoeken gekeken wordt naar de rol en positie van de gemeenteraad, zoals:

  • Aantrekkelijkheid van het raadswerk;
  • De betekenis van de raad als hoogste bestuursorgaan voor de inwoners;
  • Hoe gaan raadsleden met elkaar om (fatsoen, integriteit, voorbeeldgedrag);
  • Hoe kunnen raadsleden zelf meer aan het stuur zitten en zelf grip en controle proactief stimuleren en in handen houden;
  • Hoe maken raadsleden het beste de verbinding tussen het gemeentehuis/stadhuis en de wensen en opvattingen van inwoners;
  • Welke ondersteuning is er nodig voor een gezag- en betekenisvolle gemeenteraad?

Adviezen
De serie van vijftien bijeenkomsten in mei en juni heeft ook als doel om nieuwe tips, adviezen en aanbevelingen op te halen voor raadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen waarmee zij een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van het gezag van de raad. Daarom wordt ook na de serie bijeenkomsten een samenvattende rapportage opgesteld die na de zomer gepresenteerd zal worden in een slotbijeenkomst onder de titel 'Het gezag van de raad in de gemeenschap'.

Organisatie
De bijeenkomsten in mei en juni over het thema gezag voor de raad worden georganiseerd in het kader van het project Democratie in Actie door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Griffiers.

Bijeenkomsten
Deelnemers kunnen naar keuze inschrijven voor een of meer bijeenkomsten. Zie hier het overzicht.