Geen volksvertegenwoordigers meer in rekenkamercommissies

Het wetsvoorstel Versterking Decentrale Rekenkamers is deze week door de Tweede Kamer aangenomen.

 

Het amendement van Inge van Dijk (CDA) om toch de rekenkamerfunctie te behouden is verworpen – dit was een wens van de gezamenlijke lobby van beroepsverenigingen en de VNG. Binnenkort wordt dus de rekenkamerfunctie afgeschaft voor gemeenten, provincies  en waterschappen, als de Eerste Kamer ook instemt.

De behandeling in de Eerste Kamer wordt overigens pas na de zomer verwacht: invoeringsdatum wordt naar verwachting wel  1-1-2023.

Het betekent iets voor de rekenkamercommissies waar nu volksvertegenwoordigers in de rekenkamercommissie zitten. Daarover zullen we als gezamenlijke verenigingen contact opnemen met het ministerie. 

Bovendien is er een motie overgenomen door de minister – die stelt dat de budgetten van de rekenkamercommissies in kaart worden gebracht. De Kamer discussieerde over normbedragen. Gemeenteraden zijn in de ogen van de Kamer onverantwoord bezig door te weinig uit te geven aan hun rekenkamercommissie.