Fysiek vergaderen

Veel raden willen weer (deels) fysiek samenkomen. Dat roept echter vragen op. Op lokale-democratie.nl zijn diverse vragen inmiddels van antwoord voorzien. Zie hiervoor de Q&A, onderdeel 'Vergaderen op anderhalve meter' en zie ook vraag 1 onder onderdeel 'Overige vragen'. Je kunt je vragen blijven insturen naar diaservicepunt@vng.nl

Eerder hebben we gecommuniceerd dat er gewerkt wordt aan een Handreiking 'Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving'. Naar verwachting is deze 22 juni gereed. Op vrijdag 26 juni volgt er een webinar waarin deze handreiking wordt toegelicht en vragen kunnen worden gesteld.