Factuur contributie – leuker kunnen we het niet maken, (hopelijk) wel makkelijker!

 

Sinds vorig jaar verzorgt een extern bureau de verzending en inning van de contributie. Hoewel het lidmaatschap van de vereniging persoonlijk is, zien wij dat veel gemeenten en provincies deze contributiefactuur betalen. Hierbij hebben wij gemerkt dat iedere gemeente of provincie een andere werkwijze heeft als het gaat om de verwerking van de facturen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kenmerk of referentie. 

 

Om het iedereen makkelijker te maken hebben wij daarom een en ander aangepast in de ledenadministratie. Met ingang van vandaag is het mogelijk om de gegevens voor het aanleveren van de factuur in te voeren in ons extranet.

 

Wij vragen iedereen dit zelf in te vullen, ook als je eerder de gegevens voor de facturering hebt doorgegeven.

 

Wanneer je ingelogd bent zie je jouw gegevens zoals die bekend zijn bij de vereniging. Ga naar ‘Profiel aanpassen’ en kies dan de optie ‘Factuurgegevens’. Alle invoervelden zijn hierbij verplicht om alles goed te laten verlopen. Ons verzoek is dit voor maandag 12 februari 2018 te doen.  Medio februari 2018 wordt namelijk de factuur contributie 2018 verstuurd.

 

Ben je je inloggegevens kwijt of heb je nog vragen over extranet, stuur dan een mail naar Anouk van Nieuwenburg.

 

Noot: Zoals gezegd is het lidmaatschap van de vereniging persoonlijk. We vragen je dus om als je naar een andere baan gaat of misschien wel met pensioen gaat, je af te melden bij onze vereniging. Zonder afmelding loopt het lidmaatschap door en dus ook de persoonlijke verplichting om de volledige contributie voor een jaar te betalen.