Facturatie ledencontributie 2021

Medio februari verzenden wij de facturen ledencontributie 2021. Hiervoor is het belangrijk dat de juiste factuurgegevens in jouw persoonlijke account staan. Bij onjuiste informatie accepteert je werkgever de factuur namelijk niet. Om onnodig werk voor beide partijen te voorkomen verzoeken wij je om jouw gegevens vóór maandag 1 februari te checken. Inloggegevens kwijt of heb je vragen? Mail of bel met Daisy de Vries (daisy.devries@griffiers.nl / 06 - 57 59 32 85).

Wanneer je ingelogd bent zie je jouw huidige gegevens. Om gegevens te wijzigen klik je op de button ‘Dit profiel bewerken’ en vervolgens op de betreffende categorie (Persoonsgegevens, Werk of Factuurgegevens) waar je gegevens wilt aanpassen. Let op: elke categorie moet je afzonderlijk opslaan als je hier gegevens aanpast. Onder ‘Factuurgegevens’ zijn alle velden verplicht.

Is de financiële administratie van jouw organisatie uitbesteed aan een externe partij? Raadpleeg dan bij die partij welke factuurgegevens je moet doorgeven.

Zorg er in ieder geval voor dat in het veld:

  • Contactpersoon: je eigen naam staat (en niet die van een collega of afdeling).
  • Referentie / kenmerk: een code of routenummer staat die op de factuur moet komen (mits dit verplicht is voor verwerking in de financiële administratie van jouw organisatie).
  • Mailadres factuur: niet je persoonlijke e-mail staat, maar het e-mailadres van je organisatie/externe partij die specifiek bedoeld is voor de inzending van (PDF) facturen (bijv.: facturen@gouda.nl)
  • Inwonersaantal: het correcte inwonersaantal staat opgenomen (dit bepaalt de hoogte van de contributie).