Evalueren BOB-model

De Vereniging van Griffiers gaat de werking van het BOB-model evalueren.

Het BOB-model is een vergadermodel gericht op inwonersparticipatie. Bij de evaluatie worden verschillende rollen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de betrokkenen zoveel mogelijk meegenomen. Specifieke aandacht in dit onderzoek gaat uit naar de ruimte die inwoners, organisaties en belangstellenden hebben om andere perspectieven in te brengen en de vraag in hoeverre er voor raadsleden belemmeringen zijn om hierover echt het gesprek aan te gaan, inclusief het geven van weerwoord. De evaluatie moet leiden tot concrete aanbevelingen gericht op het versterken van participatie in het BOB-model. Daarnaast moet het aanknopingspunten geven voor de griffies om hierover het gesprek met hun raad aan te gaan.

Onderzoek
Een vragenlijst voor griffiers vormt het startpunt van het onderzoek. Alle gemeenten kunnen de vragenlijst invullen, ook als jouw gemeente een ander vergadermodel gebruikt. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Als je na het invullen van de vragenlijst je contactgegevens achter laat, wordt je op de hoogte gehouden van het onderzoek.

Voor een zo compleet mogelijk beeld van de ervaringen met het BOB-model, hopen wij zoveel mogelijk respons te krijgen. Vul de enquête in. Dit kan tot eind mei.