Essay de griffier in het nauw

Als voorbereiding op de Grote Workshop van 23 april (zie Agenda voor programma en aanmelding) hebben Paul Piket, griffier van Breda, en Marijke van de Plasse, oud-griffier en werkzaam bij Necker van Naem, een essay geschreven over de valkuilen van het griffiersvak. Daarin komen situaties uit de praktijk aan bod, waar de griffier in het nauw kan komen, met aanbevelingen hoe daarmee om te gaan. Mocht je zelf zo'n situatie meemaken: trek gerust aan de bel bij de vertrouwenspersonen van de vereniging.