Ervaringen met regionale adviescommissies?

Gert Logt, griffier van Hendrik-Ido-Ambacht is op zoek naar ervaringen met regionale adviescommissies bij gemeenschappelijke regelingen.

Binnen de Drechtsteden is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) sociaal in de plaats gekomen van de Drechtraad. In deze GR is een deel van de collegebevoegdheden overgedragen (gedelegeerd) én de GR bereid het beleid in co-creatie met gemeenten voor. Meerdere gemeenteraden hebben nu aangegeven dat zij een regionale adviescommissie willen. Vanuit de griffiers in Drechtsteden wordt nu gekeken met de GR sociaal hoe we deze regionale adviescommissie tot stand kunnen brengen. Daarvoor zoeken zij naar ervaringen van andere griffiers.

Werkwijze
Het beleid wordt regionaal voorbereid/opgesteld. Dit kan omdat de voorbereiding van raadsbesluiten (en dus ook de beleidskeuzes) een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeester en wethouders is. Die verantwoordelijkheid wordt in het kader van de GR Sociaal door de colleges gezamenlijk opgepakt in de regio, uiteraard voor zover het gezamenlijke taken betreft waarover afspraken in de GR zijn gemaakt. Het kaderstellend beleid ligt qua besluitvorming bij de lokale gemeenteraden de uitvoering wordt gezamenlijk opgepakt binnen de GR Sociaal. Normaliter kan het college bij de voorbereiding de gemeenteraad of een regionale adviescommissie betrekken. Er kan gedebatteerd worden over de inhoud van de beleidskeuzes zoals die uiteindelijk door het college aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Meerdere raden hebben aangegeven zo'n regionale adviescommissie te willen. In het kader van meer grip op verbonden partijen hebben al gemeenteraden zogenaamde rapporteurs of ambassadeurs benoemd of kan men benoemen.

Ervaring met een regionale adviescommissie?
Vanuit de griffiers is Drechtsteden met de GR sociaal aan het kijken hoe ze deze regionale adviescommissie tot stand kan brengen. Zijn er griffiers die hiermee ervaring hebben? En meer kunnen vertellen hoe dit tot stand gekomen? Gert Logt (griffier van Hendrik-Ido-Ambacht) hoort graag van jullie: 0646627063 of gh.logt@h-i-ambacht.nl