Enquête Commissie Communicatie

Oproep: Mogen we jullie uitnodigen om onze enquête in te vullen?

De Commissie Communicatie wil graag weten waar jullie behoefte aan hebben op communicatiegebied, zodat wij ons daar op kunnen richten. Is het vooral de website waar we ons op moeten richten? Is dat het verder ontwikkelen van informatiemanagement? Is dat vooral interne communicatie of juist meer externe communicatie?

Om dit van jullie te weten te komen hebben wij een enquête opgesteld. Via deze link kom je bij de vragenlijst terecht. Aan jullie het verzoek om deze in te vullen. Dat kan tot uiterlijk 8 november.

Met de resultaten van de vragenlijst gaan wij als commissie vervolgens aan de slag. Natuurlijk informeren we jullie over de uitkomsten van de vragenlijst én hoe wij als commissie daar invulling aan gaan geven. Met als doel een goede communicatie- en informatievoorziening passend bij de behoeften van griffies, als basis voor het werk op de griffie.