Een griffie is geen één- of tweemans-zaak!

De griffie is onmisbaar in de lokale democratie. Tot die conclusie komen tal van wetenschappelijke rapporten, tevredenheidsonderzoeken onder raadsleden en adviesorganen. Het probleem van de griffier is dat hij zijn werk op de achtergrond doet. En te vaak met kunst- en vliegwerk de beperkte uren die hij heeft benut om de raad te ondersteunen.

 

Daar moet verandering in komen, aldus Renée Wiggers, voorzitter van de Vereniging van Griffiers op het jaarlijkse congres. Wat griffiers doen en met hoe weinig mensen ze het vele werk soms moeten klaren mag best meer zichtbaar worden.

Griffiers willen dat er een norm komt voor een minimale omvang van elke griffie. Op het jaarcongres werd dan ook met overweldigende meerderheid een motie van die strekking aangenomen.

 

De griffiers constateren dat de toegenomen taken van gemeenten en versplintering in de raad tot meer de werkdruk voor gemeenteraadsleden heeft geleid. Er is daarom extra behoefte aan ondersteuning en advisering. De gemiddelde bezetting van griffies is momenteel 2,85 fte, maar veel kleine en middelgrote gemeenten zitten hier onder.

 

Veel griffies komen daardoor onvoldoende toe aan hun adviserende en strategische taken. Daarnaast blijven raadsleden terughoudend als het gaat om investering in de eigen ondersteuning. De geringe uitgaven aan de griffie kunnen leiden tot een mindere kennispositie van de raad en daarmee diens bestuurlijke slagkracht. 

Democratiepact

Vorig jaar is er een Democratiepact gesloten tussen de Vereniging van Griffiers en het ministerie van BZK. Daarin werd afgesproken om het beheersen van werkdruk bij volksvertegenwoordigers aan te pakken, mede door een norm te stellen voor de minimale omvang van de griffie. Er is reeds een verkenning gedaan naar de huidige gemiddelde bezetting en naar de wenselijkheid van zo’n norm en zet met het aannemen van deze motie nu de volgende stap.