Denk je mee over de rol van Staten- en AB-leden bij een Regionale Energiestrategie?

Welke rol hebben Provinciale Staten en algemeen bestuursleden (AB-leden) van waterschappen bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie in hun regio? En wat houdt zo’n Regionale Energiestrategie (RES) eigenlijk in? Om Staten en AB-leden een praktische handreiking te bieden bij het vervullen van hun rol en het versterken van hun positie, zijn het Programma Democratie in Actie, Statenlid.NU, de Vereniging Waterschapsbestuurders, de Unie van Waterschappen en De Argumentenfabriek op zoek naar experts die hierover mee willen denken. We zoeken experts en belanghebbenden, zoals (oud-)Staten en AB-leden, griffiers, en ambtenaren die deel willen nemen aan denksessies onder leiding van De Argumentenfabriek. Wil jij of je collega meedoen? Geef je dan snel op. En stuur de uitnodiging vooral ook door aan je volksvertegenwoordigers!

Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gemeenten, provincies en waterschappen, samen met netbeheerders en andere partners, Regionale Energiestrategieën gaan opstellen.

Een RES is een plan voor hoe een regio in aanloop naar 2030 een duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening gaat realiseren. De RES is een instrument om de keuzes hiervoor regionaal af te stemmen tussen gemeenten, provincies, (regionale) netbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Maar wat is de rol van de provincies en waterschappen – en specifiek Staten- en AB-leden - in dit proces? Hoe kunnen Staten- en AB-leden hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (beter) invullen bij de totstandkoming van een RES in hun regio?

Het Programma Democratie in Actie wil investeren een sterk provinciaal en waterschapsbestuur en wil Staten- en AB-leden hierom helpen om hun positie in de totstandkoming van de RES te versterken. Daarom organiseren we twee denksessies hierover, met volksvertegenwoordigers, griffiers, ambtenaren en andere betrokkenen. De Argumentenfabriek begeleidt de sessie en brengt de resultaten overzichtelijk in kaart. Het resultaat? Twee handzame, praktische overzichten die Staten- en AB-leden helpen om te begrijpen wat de RES omvat en hoe zij hun rol hierbij (beter) kunnen invullen. Eerder maakten we een variant voor raadsleden, deze is hier te bekijken.

Praktisch: denksessies & aanmelden

De denksessie voor waterschappen vindt plaats op donderdag 24 oktober, 09.30-12.30u.

De denksessie voor provincies vindt plaats op dinsdag 28 oktober, 14.00-17.00u.

Locatie (voor beide sessies): De Argumentenfabriek, WG-plein 403, Amsterdam. Aanmelden voor de sessie kan via secretariaat@argumentenfabriek.nl.

Heb je nog vragen? Schroom niet en neem contact op Majelle Verbraak. We hopen veel mensen op de denksessie te mogen verwelkomen.