Debatruimtes van de toekomst - Oproep aan mensen uit het veld

Hoe ontwerpen we de lokale debatruimtes van de toekomst, zodat ze bijdragen aan een betere verbinding tussen burger en politiek? Dat is de hoofdvraag van een nieuwe ontwerpend onderzoeksinitiatief van Civic Architects, ondersteund door het stimuleringsfonds creatieve industrie.

Een eerste verkenning met ontwerp- en debatexperts heeft geleid tot een concept-werkboek met 59 aanbevelingen voor het ontwerp van lokale politieke debatruimtes, dat nu online is in te zien. Voor de hoofdfase van het onderzoek zoeken de initiatiefnemers professionals van drie gemeentes om deel te nemen in de klankbordgroep, te reageren op de thema’s en voorbeelden uit het werkboek en mee te werken aan een kennisactiviteit waarin ontwerpers verschillende nieuwe concepten voor debatruimtes presenteren en bespreken. De concept-versie van het werkboek, inclusief meer concrete informatie over deelname is hier te vinden. Geïnteresseerden kunnen vrijblijven contact opnemen via gert@civicarchitects.eu / +31 (0)20 846 0158