De Wet normering Topinkomens en griffiers

Sinds 2017 geldt de Wet normering topinkomens (WNT). Deze wet is ook op griffiers van toepassing. (Ze worden zelfs met name genoemd in de wettekst) In de praktijk levert de wetstoepassing nogal eens vraagtekens op. Daarom zijn griffiers door de commissie Belangenbehartiging bevraagd op hun ervaringen. Gebleken is dat er veel behoefte is aan informatie over de concrete gevolgen van de wet voor onze beroepsgroep. Met hulp van juridische experts van CeesAdvocaten is een factsheet opgesteld die antwoord geeft op de meeste vragen. 

Samengevat
De wet zorgt voor een bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Bij beëindiging van het dienstverband biedt de WNT ook normen. Bij het praten over beëindigingsregelingen zijn er een aantal aandachtspunten. Een aantal tips: leg een regeling  vooraf in concept aan de accountant ter toetsing voor. Schakel in situaties waarin over een vertrekregeling wordt onderhandeld de hulp van een deskundig adviseur in. Meer hierover lees je in de factsheet.