De rol van griffiers bij inwonersparticipatie in het lokaal bestuur

Heb je als griffier een rol bij inwonersparticipatie? En zo ja, hoe geef je die dan vorm? Die vraag stond centraal in het onderzoek dat de commissie Openbaar Bestuur van de VvG heeft laten doen. Dit onderzoek tref je hier aan.

In dit filmpje vertelt onderzoeker Rick van Well over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek "De rol van griffiers bij inwonersparticipatie in het lokaal bestuur".

Inmiddels heeft twee keer een gesprek over het rapport plaatsgevonden: als workshop op het Jaarcongres en een online-bijeenkomst begin november. Belangrijkste bevindingen in deze gesprekken waren, dat veel griffiers het tot hun taak rekenen om de raad te faciliteren in hun relatie met de inwoners, maar dat het vaak ontbreekt aan procesafspraken. Ook wat gebruik van tools en mogelijkheden betreft kunnen we veel van elkaar leren. Een onderwerp om mee verder te gaan!