De rol van de griffier bij vermeende integriteitsschending

De collega's van de commissie Integriteit hebben een handreiking geschreven over het omgaan met vermeende integriteitsschendingen. Voor een griffier die wordt geconfronteerd met een (aanstaande) melding op het gebied van integriteit in de provincie of gemeente ontstaat (tijdelijk) een ander krachtenveld. De commissaris of de burgemeester voert een (voor)onderzoek uit naar aanleiding van de melding. Het vooronderzoek kan worden opgevolgd door een feitenonderzoek. Deze handreiking zoomt in op de rol van de griffier in een dergelijk krachtenveld. Bij de verschillende fases die te onderscheiden zijn wordt ingegaan op de positie van de griffier.

De handreiking vind je hier.