De raad en digitaliseringvraagstukken

De Argumentenfabriek heeft praktisch denkgereedschap gemaakt voor de raad in het boek Digitalisering in beeld. Wat zijn voor raadsleden relevante vragen over het gebruik van data en ict door de gemeente en andere lokale spelers? En welke waarden zijn voor raadsleden relevant bij het besluiten over het gebruik van data en ict? Hoe denk je na over bijvoorbeeld online platforms als Airbnb en Uber, ‘slimme apparaten’ zoals energiemeters en 5G. Welke vragen kunnen raadsleden (zichzelf) hierover stellen? En op basis van welke waarden bepalen zij hun standpunten als het om digitalisering gaat? Daar gaat dit boek over en voeren we op 19 april een lunchgesprek met de opstellers Simone Halink en Dries Bartelink van de Argumentenfabriek.