De raad en de nieuwe Covidwet

Wat is nu de rol van de raad bij coronamaatregelen in de wet die op 1 december van kracht is geworden? De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden maakte er een factsheet over. De VNG en het COT reiken een adviesnotitie aan over de regionale afstemming. Vanuit de gemeente Velsen vind je hier een presentatie aan de raad, die een en ander op een rijtje zet. Daarbij ook een tijdelijk addendum op het RvO en het bijbehorende raadsvoorstel.