De Personeelsmonitor is uit!

De belangrijkste uitkomsten zijn kort samengevat: Voor het derde jaar op rij laat de gemeentelijke sector een toename in de personeelsbezetting zien. Gevolg van deze groei is dat er voor het eerst meer vrouwen (52%) dan mannen bij gemeenten werken. Veel gemeenten (82%) werken aan de instroom van jongeren, maar er is weinig aandacht om de jonge ambtenaar te behouden. Verder verwacht een overgrote meerderheid van de gemeenten de doelstelling van 5.250 garantiebanen in 2023 te gaan halen. Op het gebied van opleiding en ontwikkeling is weinig ontwikkeling ondanks de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan.