De griffiers van Nederland zoeken een nieuwe voorzitter…

… die hen samenbrengt, zich sterk maakt voor hun belangen en zich met overtuiging beweegt in de diverse netwerken.

Voor jou een prachtige kans, voor ons van grote meerwaarde! Heb jij hart voor het openbaar bestuur in het algemeen en het griffiersvak in het bijzonder? We kijken uit naar een voorzitter die onze leden enthousiasmeert en met elkaar verbindt. Je bent het boegbeeld van onze vereniging en onze leden kunnen op je rekenen.

Wie zijn wij?

De Vereniging van Griffiers (VvG) telt zo’n 550 leden en verenigt de beroepsgroep van griffiers van gemeenteraden, Provinciale Staten, waterschapsbesturen en het parlement. De vereniging bestaat sinds 2003 en werkt als een professionele organisatie met een stabiele financiële basis en veel actieve leden.

We ondersteunen de beroepsgroep met opleidingen en trainingen, belangenbehartiging en onderlinge ontmoetingen. Ook dragen we actief bij aan het debat over de kwaliteit van het decentraal bestuur en we zetten ons in voor intensieve kennisuitwisseling op belangrijke thema’s. We zijn goed zichtbaar en we worden vaak bij uiteenlopende vraagstukken betrokken en geraadpleegd door BZK, adviesraden, VNG en andere beroepsverenigingen. Ons netwerk in binnen- en buitenland is op orde en we staan op de kaart als griffiers!

Wat speelt er zoal?

Voor griffiers wordt de toekomst uitdagender. De kwetsbaarheid van de democratie, polarisatie en het afnemende vertrouwen in de overheid hebben effect op het griffiersvak.

De taak van de griffier evolueert met deze thema’s mee. Het wordt nog belangrijker om volksvertegenwoordigers te ondersteunen in weerbaarheid en het omgaan met versplintering. Daarnaast zijn de opgaven voor het decentraal bestuur ook inhoudelijk steeds complexer.  

Het beroep van griffier zal de komende jaren een flinke doorstroom en verjonging kennen: de griffiers van het eerste uur gaan met pensioen, de arbeidsmarkt is dynamischer. Dit biedt kansen voor vernieuwing en diversiteit, maar leidt ook tot uitdagingen voor de verbinding met onze vereniging. Als nieuwe voorzitter neem je het voortouw om in deze context de lijnen uit te zetten voor de vereniging en daarmee de ondersteuning van de beroepsgroep, samen met de leden en het bestuur. Dit alles vraagt om draagvlak van onze leden en een krachtige presentatie naar buiten toe.

Wat vragen de leden van hun nieuwe voorzitter?

Uit een vragenronde onder de leden blijkt dat zij de nieuwe voorzitter als vernieuwer zien en als iemand die oog heeft voor de diversiteit onder de griffies. Een aanvoerder die zijn team niet uit het oog verliest.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt hart voor de democratie, voor ons vak en de ontwikkeling daarvan.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent een vernieuwer met een realistisch oog op haalbaarheid en wat jouw leden daarvoor nodig hebben.
 • Je loopt niet voor de troepen uit: je neemt de troepen met je mee.
 • Je straalt een natuurlijk overwicht uit, in iedere setting.
 • Je hebt goed zicht op wat er speelt in de functie van griffier.
 • Je hebt oog voor de verschillende situaties waarin de leden werken en bent benaderbaar.
 • Je haalt het beste uit het team en daarmee het beste uit het bestuur naar boven.
 • Je bent een netwerker en je kunt goed met de media werken.
 • Je hebt bestuurservaring; voorzitterservaring is een pré.
 • Je bent je bewust van onze verenigingsstructuur en hebt ideeën over het activeren van leden.

Je herkent jezelf in deze kenmerken

 • Verbinden en samenwerken: je neemt actief verantwoordelijkheid voor het groepsproces.
 • Omgevingsbewustzijn: je vertaalt maatschappelijke/politieke ontwikkelingen naar (mogelijke) ontwikkelingen voor de vereniging.
 • Externe profilering: je kunt netwerken bouwen met aandacht voor de belangen van de positie van griffiers.

Dit ga je doen

 • Consistent uitdragen en waar nodig aanpassen van de doelen van de vereniging.
 • Vormen van een visie op de griffier in een democratie die onder druk staat.
 • Enthousiasmeren en verbinden van de leden met grote en kleine griffies.
 • Bevorderen van de samenhang tussen de portefeuilles en de teamgeest binnen het bestuur.
 • Onderhouden van het netwerk met het Ministerie van BZK, VNG, relevante beroeps- en belangenverenigingen.

Het bestuur bestaat nu uit acht leden, ondersteund door een professioneel bureau. Ieder bestuurslid heeft een eigen takenpakket; we houden elkaar alert en we vullen elkaar aan. Onze voorzitter bevordert deze afstemming en is scherp op de voortgang, daarbij bijgestaan door de directeur van het bureau. 

Het professioneel invullen van deze functie vraagt tijd en aandacht, gemiddeld een dag per week. Het is essentieel dat je werkgever hiervoor voldoende ruimte biedt.

Door het netwerken en de vereiste aanwezigheid bij diverse vergaderingen en bijeenkomsten door heel Nederland moet je voldoende mobiel en flexibel zijn.

Wat bieden wij?

 • Reis- en verblijfskosten worden vergoed.
 • De voorzitter mag op ondersteuning vanuit het bureau van de vereniging rekenen.
 • Mocht er een knelpunt zijn, bijvoorbeeld door de omvang van je griffie, dan praten we graag over wat je nodig hebt om de functie te kunnen vervullen.  

Reageren

Herken jij je in dit profiel en wil je deze mooie functie aangaan? Ook als je relatief nieuw in het vak bent nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Stuur jouw reactie voor 15 mei 2023 naar de voorzitter van de selectiecommissie Geert van Soest via g.vansoest@venlo.nl.  

De gesprekken vinden plaats op 2 en 6 juni 2023 in Amsterdam.