De griffier en warmtetransitie

Op 22 maart was Platform31 te gast bij de Vereniging van Griffiers bij een lunchgesprek over de warmtetransitie. Platform31 concludeert dat raadsleden nog onvoldoende betrokken zijn bij deze overgang naar aardgasvrije wijken. Terwijl zij een belangrijke rol hebben in het bijdragen aan een goed democratisch proces. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de transitievisie warmte die eind 2021 vastgesteld moet zijn. Het ontbreekt raadsleden onder andere aan basisinformatie om deze rol goed in te vullen. Daarvoor heeft Platform31 drie Wegwijzers Warmtetransitie ontwikkeld, en een gesprekstool waarmee raadsleden in gesprek kunnen gaan over de kaders die zij willen stellen. Een uitgebreider verslag vind je hier.