Control-freaks gezocht!

 

De VNG zoekt een paar griffiers die mee willen denken over de behoeften van raadsleden als het gaat om hun controlerende taak.

De Wet Rivitalisering Generiek Toezicht van 2012 had verschillende ambities op dit terrein. In hoeverre zijn gemeenteraad en raadsleden hier nou mee bezig? Waar hebben zij wel of geen behoefte aan? Er zijn ideëen om via allerlei slimme algoritmes en machine learning toezicht en controle informatie te distilleren uit raadsinformatie via Open Raad. Dit ter vervanging van platforms als Waarstaatjegemeente.nl en allerlei formele en informele constructies.

 

​We zijn nog echt in de oriënterende fase, ook qua technische mogelijkheden. 

 

Meld je aan bij Pim Bliek:  pim.bliek@vng.nl  06 - 24711729