Congrescommissie bezoekt congreslocaties in Amsterdam

2023 belooft een bijzonder jaar voor de Vereniging van Griffiers te worden.

Na een uitstel van enige jaren vanwege de coronapandemie is de VvG in september gastheer voor de ‘Study Abroad’ en het internationaal symposium van het ‘International Institute of Municipal Clerks’. Het symposium wordt georganiseerd door Region XI van het IIMC. Hierin zijn verenigingen van griffiers uit onder andere Australië, België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika vertegenwoordigd. Het thema van het jaarcongres is: 'De griffier als baken in de democratie'. Het gaat hierbij o.a. om de vraag hoe de griffier de democratische rol kan invullen op basis van het strategisch functieprofiel.  

21 en 22 september
Het bestuur van de vereniging heeft ervoor gekozen het jaarcongres in 2023 met een maand te vervroegen en aan te laten sluiten op het internationale symposium op 21 september. Op die manier beoogt het bestuur inhoudelijke samenhang tussen beide bijeenkomsten en een uitwisseling tussen de buitenlandse griffiers te stimuleren. De congrescommissie stelt een aansprekend, onderhoudend en inhoudelijk programma samen voor het jaarcongres.

Locaties
12 december bezochten de leden van de congrescommissie Amsterdam om een aantal beoogde locaties te bekijken, te weten De Balie en de Stadschouwburg, nu beter bekend als Internationaal Theater Amsterdam of kortweg ITA. Ook Tom van der Hoven, internationaal consultant namens het IIMC, en twee van de hoofdsponsors waren hierbij aanwezig. Tijdens deze studietrip bezoeken vooral Amerikaanse en Canadese leden van IIMC: Brugge, Antwerpen, Den Haag en Amsterdam. Het programma wordt door het IIMC zelf georganiseerd maar het bestuur van de VvG heeft vanzelfsprekend geadviseerd over onderdelen. Ter afsluiting bezocht de commissie het ITA aan het Leidseplein. De grandeur van dit theater zal zeker bijdragen aan de sfeer van het jaarcongres.  

Organisatie
Omdat het jaarcongres volgend jaar niet door een plaatselijke griffie wordt gehost, is de rol van de congrescommissie en het bureau van de vereniging groter dan normaal. Naast inhoudelijk advies over de opzet, zullen dan ook de handen uit de mouwen gestoken moeten worden. Een vroegtijdige voorbereiding, regelmatig overleg en een stevige planning moeten daarbij helpen. Aan animo en ideeën ontbreekt het binnen de congrescommissie in ieder geval niet.

Blijf de komende HEADLINES volgen voor meer informatie over het internationale symposium, de Night before en het jaarcongres op 21 en 22 september 2023. Noteer deze data alvast in je agenda!