Commissiebijeenkomst

Op 13 januari kwamen het bestuur en de verschillende commissies bij elkaar in Almere.

In de ochtend maakten we een rondje langs de activiteiten van het bestuur en de verschillende commissies. Daarna was er ruimte om met elkaar na te praten. ’S middags gaf Maarten Hageman van Rijnconsult de workshop ‘Regionale samenwerking: maak jij als griffier het verschil voor je raad?’

Door decentralisaties en nieuwe vormen van (regionale) samenwerking, is er veel veranderd voor gemeenten. Dit vraagt om inzicht in de verschillende rollen van griffiers. Dit was het centrale thema van de workshop. Een aantal tips: breng raden thematisch bij elkaar en creëer overzicht, gebruik platforms voor informatie-uitwisseling (bijvoorbeeld de besloten LinkedIngroep of teams), breng focus aan door je op de belangrijkste samenwerkingsverbanden te richten. Prioriteer/maak keuzes, selecteer, adopteer en maak werkafspraken voor uitwisseling.

Vijf condities voor succes
De vijf condities voor succes die voor elke goede samenwerking gelden zijn: goede processen, gedeelde ambitie, professioneel organiseren, recht doen aan belangen, werken aan relaties. Vanzelfsprekend moet het belang van de gemeenteraad hierbij altijd aan de orde komen. Maarten sloot af met de woorden: ‘Er moet steeds meer worden samengewerkt. De samenleving en de raad hebben hierbij recht op jullie professionele deskundigheid!’  

Meer informatie vind je in de presentatie van de workshop ‘Regionale samenwerking: maak jij als griffier het verschil voor je raad?’