Coalitieakkoord of raadsprogramma?

Na de raadsverkiezingen van maart 2018 is het de vraag hoe de raad de formatie wil aanpakken. Wil men weer een klassiek collegeakkoord of dit keer een raadsprogramma? Twee collega's hebben notities beschikbaar gesteld om deze vragen met het presidium te bespreken. Deze notities vind je hier en hier. Democratie Challenge organiseert daar een bijeenkomst over op 9 februari.

Ervaringen uit Utrechtse Heuvelrug zijn gepubliceerd in Binnenlands Bestuur en vind je hier.