Burgerparticipatie is geen wondermiddel

Het is daarom ook niet altijd de juiste oplossing wanneer er sprake is van bestuurlijke versplintering. 

Belangrijk is wel dat de gemeenteraad zichtbaar blijft en er voor zorgt meer te zijn dan een procesbemiddelaar.

Het zijn enkele van de tips die Menno Hurenkamp, politicoloog en universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek, afgelopen zaterdag gaf als spreker bij de burgerparticipatiebijeenkomst Raad in Beweging van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Tijdens deze bijeenkomst ging Hurenkamp in op de probleemgebieden van burgerparticipatie. Volgens hem is burgerparticipatie allerminst een nieuw concept en wordt het al sinds 1974 gebruikt. Weliswaar in steeds een iets andere invulling, maar de strekking is hetzelfde.

Volgens Hurenkamp wordt participatie niet alleen ideologisch verantwoord, maar is het soms ook een te makkelijke oplossing richting burgers. Volgens hem maakt burgerparticipatie deel uit van de representatieve democratie, maar wordt er te makkelijk over de uitvoering gedacht. Zo wijst hij naar vier kwesties die voor problemen kunnen zorgen binnen het participatiegedeelte: tegenstrijdige verwachtingen, populisme, montessoridemocratie én commerciële participatie. Lees verder