Brochure Regionale Energiestrategieën en besluitvorming

Het moment dat de RES-regio’s hun concept-RES gaan inleveren bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie komt steeds dichterbij. Met enige regelmaat zijn er vragen over de wijze van besluitvorming rond de regionale energiestrategieën. Daarom stelden Nationaal Programma RES en Democratie in Actie samen de brochure Regionale Energiestrategieën en besluitvorming op. Deze brochure verduidelijkt de positie van gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen binnen het RES-proces en geeft inzicht in de mogelijke varianten van besluitvorming.