Bijeenkomsten Werkdruk

Raadsleden ervaren een hoge werkdruk. Wat kun je als griffier hierin betekenen? Met dit thema organiseren de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers een aantal digitale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over tijdsbesteding en tijdsbeleving van raadsleden, de gevolgen voor de kwaliteit van het raadswerk en in- en uitstroom. Via gestructureerde reflectie en intervisie wordt je gestimuleerd een eigen actiepunt te formuleren.

Waardering van de tijdsbesteding door raadsleden is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende lokale democratie. Onderzoek laat zien dat er een positief verband is tussen de waardering van tijdsbesteding en de duur van het raadslidmaatschap. Tijdbesteding is een leer- en groeiproces. Dat proces kan worden ondersteund.

In 2020 is er een serie bijeenkomsten geweest met raadsleden over tijdsbesteding en werkdruk. De ervaringen uit deze sessies zijn meegenomen.

Er zijn een 6 tal bijeenkomsten. Elke bijeenkomst staat op zichzelf. De bijeenkomst is van 10.00 uur tot 12.30 uur en de data zijn op:

Per bijeenkomst is er ruimte voor maximaal 10 deelnemers.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerhard Brunsveld (Gerhard.Brunsveld@raadsleden.nl).