Bijeenkomst lokale partijen 2 juli 2019

U wordt van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst “Toekomst lokale partijen”. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de VNG in samenwerking met de scoutingscommissie lokale partijen. Deze scoutingscommissie is eerder door de VNG gevraagd om vertegenwoordigers van lokale partijen te motiveren om zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van VNG bestuur en commissies.

Programma
Locatie: Gemeentehuis Lansingerland
Tijdstip: Dinsdag 2 juli 2019, tussen 16.00 en 19.00 uur

Sprekers:
- Simon Fortuyn, wethouder Lansingerland en gastheer
- Jan van Zanen, voorzitter VNG
- Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden
- Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Thema’s:
- Lancering gezamenlijke inzet VNG en de scoutingscommissie lokale partijen ”Opkomst lokale partijen en positionering binnen de VNG”
- “Versplintering of fragmentatie; verschil in de lokale politiek”, inleiding Wim Voermans.

Inhoud
Bij de raadsverkiezingen in maart 2018 heeft 28,6% van de kiezers op een lokale partij gestemd. Lokale partijen zijn opnieuw in meer gemeenten in colleges terecht gekomen. Daarmee dragen zij ook een grotere rol en verantwoordelijkheid in een diverse en soms gepolariseerde samenleving en politieke omgeving.
 

Tegelijkertijd worden zij nog niet gelijk behandeld met de landelijke politieke partijen. Hun (financiële) ondersteuning is nog niet gelijk getrokken en ook worden zij minder vaak gevraagd voor vertegenwoordigende functies. Binnen de VNG is met behulp van de scoutingscommissie lokale partijen, met o.a. Marco Pastors en Simon Fortuyn, inmiddels een inhaalslag gemaakt en is 25% van de leden van bestuur en commissies afkomstig van een lokale partij.
 

De emancipatie van lokale partijen is echter nog lang niet afgerond. Hoe kunnen lokale partijen beter worden bediend en hoe kunnen lokale partijen op lokaal, regionaal en zelfs landelijk niveau een volwaardige rol spelen en toegevoegde waarde bieden vanuit hun lokale wortels in de samenleving?

Doelgroep
Raadsleden, wethouders en burgemeesters van lokale partijen, andere geïnteresseerde lokale bestuurders, wetenschappers.

Aanmelding
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via een mail aan bestuurszaken@vng.nl
Wij zien uit naar een boeiende ontmoeting, die scherpe inzichten en concrete handvatten oplevert voor de invulling van de rol en de positie van lokale partijen.