Bezoek SOLAR

Vorige week bezochten Hans Rijs en Hester den Oudsten de conferentie van onze Schotse zusterorganisatie SOLAR.

Dat gaf een mooi inkijkje in de opgaven waar de lokale politiek in Schotland voor staat. Een deel was specifiek Schots: de naweeën van Brexit, zowel in juridische zin als bezuinigingsrondes ten gevolge van economische problemen. Een inleidster noemde dat de werkwijze van ‘South of Hadrian’s wall’, oftewel de Britse regering, ging steeds meer op Henry VIII lijken: zeer algemene wetgeving door het Parlement, verder ingevuld door decreten en ministeriele regelingen, waarbij adviezen van de Engelse Raad van State in de wind worden geslagen. Zorgen dus om de democratie en tegelijk trots op de prestaties van de lokale overheden, die het toch lukt veel problemen aan te pakken. Goede samenwerking en vooral ook respect over en weer tussen ambtenaren en politici is daarbij een vereiste, aldus de voorzitter van de gemeenteraad van Glasgow.

Duizenden raden
Het Verenigd Koninkrijk kent overigens duizenden raden: niet alleen steden en dorpen, maar ook wijken en kernen hebben hun eigen raad. Interessant is dat men de indruk had dat er daardoor minder animo is bij de politici voor vormen van burgerparticipatie: de bevolking is immers al gerepresenteerd op alle niveaus.

Een bezoek aan het stadhuis van Glasgow en de Lord Provost (de vrouwelijke (!) burgemeester) maakten het programma compleet.