Betaalde deelname aan IIMC Annual Conference Minneapolis

Ieder jaar in mei vindt het jaarcongres van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC) plaats.

De Vereniging van Griffiers probeert ieder jaar met een delegatie op het congres aanwezig te zijn om de contacten en relaties met het IIMC te onderhouden en te versterken.

Het IIMC jaarcongres wordt in de Verenigde Staten gezien als de belangrijkste onderwijs- en netwerkbijeenkomst voor professionals op raadsgriffies. Gedurende vier dagen bezoeken afgevaardigden diverse bijeenkomsten die innovatieve leervormen en boeiende thema’s voor persoonlijke en professionele ontwikkeling bieden. Daarnaast is het een unieke gelegenheid om kennis te maken met collega’s uit de VS en om ervaringen rond het griffierschap te delen.

Bold education in the bold North
In Minneapolis zal aan de hand van het thema ‘Bold education in the bold North’ een reeks aansprekende keynote-sprekers de afgevaardigen “bijpraten” over Strategische communicatie: 'LIFE'-vaardigheden voor leiders" en "GET YOUR SHIFT TOGETHER: How to Think, Laugh & Enjoy Your Way to Success in Business & in Life."  Andere hoogtepunten zijn vier Atheense Dialogen, zes Academiesessies en een serie gelijktijdige sessies, waaronder: vier onuitgesproken communicatiegeheimen die elke griffier moet kennen; de Digitale Overheid; Hoe de zeurpieten onder de knie te krijgen en ze winnaars te maken; Beleefdheid reanimatie; Federale middelen voor gekozen functionarissen; verkiezingsveiligheid in tijden van verstoring; Right Sizing The Clerk's Office; Digitale overheid: uw gemeente de 21e eeuw in en Inzicht in moderne discriminatie en diversiteit in gemeentelijke aangelegenheden om er maar een paar te noemen.

14 t/m 17 mei
In 2023 wordt het jaarcongres van 14 tot en met 17 mei gehouden in de Minneapolis (Minnesota). Via de IIMC Foundation worden twee Grands (toelages) beschikbaar gesteld voor leden van de VvG. Het gaat om een tegemoetkoming in de registratiekosten voor deelname aan het jaarcongres. Hiervoor dient een gemotiveerde aanvraag ingediend te worden (zie meer informatie over de voorwaarden). De vereniging vergoedt van degenen die een Grand toegekend krijgen de reiskosten en een deel van de hotelkosten. Hierbij geldt een eigen bijdrage van € 250 voor hotelkosten. De verblijfskosten (eten/drinken) zijn voor eigen rekening.

Vorig jaar ging o.a. Marjolein Teunissen mee met de VvG delegatie. Zij werkte toen aan een proefschrift over agressie tegen raadsleden en ging op zoek naar nieuwe kennis over dit onderwerp tijdens het congres.

Heb jij dit jaar interesse om mee te gaan vraag dan vóór 28 februari aanstaande een ‘grand’ aan bij de IIMC Foundation en wellicht reis je mee naar Minneapolis.