Begeleiden sessies Raad en rekenkamer: iets voor jou?

Zoals in de vorige Headlines is aangekondigd, komen er 12 bijeenkomsten aan over de nieuwe vereisten aan rekenkamers.

Deze sessies organiseert de VvG samen met de NVRR (rekenkamers) en de NVvR (raadsleden). De doelgroep zijn raadsleden en griffiers. Na een algemene inleiding, splitsen we op in drie deelsessies. Hierbij is ruimte voor eigen vragen en casussen. Voor de deelsessies wordt een opzet aangereikt. Zou jij één of meer avonden (19.30-21.30 uur) zo’n deelsessie willen begeleiden? Daar staan reiskosten en een boekenbon tegenover (en blije deelnemers natuurlijk!).

Programma

19.00 uur inloop met broodje

19.30-21.30 uur

  • De transitie, wat staat ons te doen?
  • Samenwerking raad, rekenkamer en griffie

Deelsessies over thema`s:

  • Opvolging en doorwerking
  • Samenwerking met de raad: de wet versterking als mooie kans
  • De rekenkamer als hulptroep

Op de website van de NVvR vind je een overzicht van de data en locaties van de bijeenkomsten.