Ambassadeur voor goede raadsondersteuning

Het Genootschap van Burgemeesters heeft als jaarthema 'het voorzitterschap van de raad' gekozen.

Dinsdag 4 april namens Renee Wiggers en Hester den Oudsten deel aan een panel op hun ALV. Ze hebben de burgemeesters ondermeer aangemoedigd als ambassadeur voor goede raadsondersteuning op te treden. Zowel in het college, als bij de raadsleden zelf. Renee: "Reflecteer samen met je griffier, liefst in de driehoek, hoe de raad zijn rol als hoogste orgaan kan waarmaken". Interessante signalering is dat sommige burgemeesters aangaven de raad wel erg weinig te zien door het Bob-model. Eén burgemeester zei: ik hoef  alleen nog maar te hameren en krijg de discussie niet mee.