Actie voor toegankelijke bankrekening voor nieuwe fracties

De kring van Statengriffiers heeft een brief aan de ministeries van BZK en Financiën gestuurd om het probleem onder de aandacht te brengen dat nieuwe fracties moeite hebben een zakelijke bankrekening te openen.

Zoals meer stichtingen en verenigingen lopen zij aan tegen de anti-witwas maatregelen en de enorme terughoudendheid bij banken een rekening te openen. De beide ministers worden opgeroepen hierover met de bankwereld in gesprek te gaan.