Aanbevelingen voor de rol van de raad bij de Omgevingswet

Inzichten vanuit de workshops Raad in Beraad: Tientallen gemeenteraden namen in 2017 deel aan een workshop Raad in Beraad: interactieve workshops, verzorgd door WagenaarHoes in opdracht van BZK, over de rolneming als raadslid en raad in veranderende verhoudingen. Veel raden kozen ervoor om daarbij in te zoomen op de rol van de raad bij de naderende Omgevingswet. Daarbij kwamen diverse aanbevelingen naar voren kwamen, die vind je hier.