8 Juni: Een speciale editie van het voorjaarscongres en de ALV, mis het niet!

Mis het niet: het voorjaarscongres komt eraan en deze keer is het extra speciaal omdat de minister van BZK, Hanke Bruins Slot, aanwezig is.

Het thema van het voorjaarscongres is "De decentrale politiek onder druk".

In gesprek met de minister
We verwachten dat de minister in zal gaan op het advies van Geerten Boogaard en Harmen Binnema over de versterking van de juridische positie van de griffier in de Gemeentewet, dat rond die tijd verschijnt. Heb je vragen die gesteld moeten worden, laat het ons weten!

Ondertekening inzet met NvVR
Na het gesprek met de minister wordt de gezamenlijke inzet met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden getekend.

Weerbaar bestuur
Daarna wordt o.a. gesproken over het weerbaar maken van het bestuur en het versterken van het vertrouwen in de lokale democratie. Er zijn verschillende workshops waar je aan kunt deelnemen, waaronder een sessie over het omgaan met agressie en intimidatie en een sessie over het verbeteren van het vertrouwen in het lokaal bestuur.

ALV
Tijdens de ALV stellen we de jaarrekening vast, nemen we afscheid van penningmeester Raymond Jeene en benoemen we de nieuwe penningmeester.

Collegevorming
Heb jij ervaring met collegevorming en wil je jouw opvattingen en ervaringen delen? Dan is dit jouw kans om mee te praten en invloed uit te oefenen op het opstellen van een handreiking voor collegevorming door de NVvR.

Mis het niet!
Het voorjaarscongres en ALV, is een unieke gelegenheid om deel te nemen aan verschillende workshops, in gesprek te gaan met de minister en mee te praten over de toekomst van collegevorming. Mis het niet en meld je snel aan voor deze bijzondere bijeenkomst in het Stadhuis van Amstelveen. Meer informatie vind je hier.