Workshop: Het Socratisch gesprek als middel voor reflectie

Raadzaal Stadshuis Nieuwegein

Vrienden en vijanden’: de griffie als bewaker van de democratie. 

De ‘Introductie Socratisch Gesprek’ gaat wegens succes (tijdens het afgelopen Jaarcongres in Utrecht) op herhaling onder leiding van Maarten Rienks.

Polarisatie en democratie
‘Wat is de positie van de griffie(r) in het licht van de politiek-maatschappelijke polarisatie en welke houding past daarbij?’ Deze onderzoeksvraag is ontleend aan de column van Bas Heijne in de NRC van 13 jan. getiteld ‘Handelaren in haat jagen ook in Nederland ressentiment aan’. Daarin belicht hij de ontwikkeling waarbij “in sommige kringen het populaire idee bestaat dat de maatschappij en politiek niet bestaat uit mede- en tegenstanders, maar uit vrienden en vijanden. Omdat die vijanden een regelrechte bedreiging vormen voor jouw bestaan, hoef je je niet langer aan de regels van de rechtsstaat te houden, die is immers een instrument van de vijand zelf.”
Tijdens deze workshop onderzoeken de deelnemers op Socratische wijze de houding en positie van de griffie(r) in het licht van de politiek-maatschappelijke polarisatie.

Een goed gesprek op Socratische grondslag
“Zeg niet alles wat je weet, maar weet altijd wat je zegt.” – Socrates (470-399 BC)
Deze workshop is bedoeld om kennis te maken met het Socratisch gesprek als principe om vrije ruimte (voor reflectie) te creëren en als middel om je oordeel uit te stellen. Griffiers moeten vaak snel besluiten nemen in een context waarin veel druk op de agenda staat. Ruimte voor reflectie draagt bij aan een evenwichtige besluitvorming. Een socratische houding, kan die reflectie bevorderen.

Tijdens de workshop leer je om in een gesprek het thema inhoudelijk uit te diepen en te genieten van dat wat eigen is aan een goed gesprek. Door te oefenen met gespreksdisciplines en reflectievormen leer je betere gesprekken voeren, een onderzoekende houding te ontwikkelen en zelfs een gesprekscultuur beïnvloeden.

Wees erbij en meld je aan!
Er is plaats voor max. 40 deelnemers dus meld je snel aan! Dit kan vóór 17 maart via het aanmeldformulier. Voor overige vragen kun je mailen naar info@griffiers.nl

Meer informatie
Voor wie zich wil inlezen en voorbereiden op het Socratisch Gesprek is er het boek Socrates op Sneakers van Elke Wiss. Voor meer achtergrond over dit thema, kun je ook het artikel van Ian Buruma in de NRC van 27 jan. lezen.