VNG Jaarcongres (met workshop van de Noord-Hollandse griffiers)

Westfriesland

Al aangemeld voor het VNG Jaarcongres?

 

Elkaar ‘gewoon’ weer op locatie ontmoeten: na twee jaar is het op 28 en 29 juni eindelijk zover op het VNG Jaarcongres in Westfriesland. Alle griffiers en andere gemeentebestuurders zijn uitgenodigd voor dit Jaarcongres vol inspiratie, netwerken en kennisdeling. Gastregio Westfriesland kan niet wachten om je straks te ontvangen. Mis het niet en schrijf je nu in via https://www.vngjaarcongres.nl/.

Er vindt ook een workshop plaats door de Noord-Hollandse griffiers over regionale samenwerking: 

Gemeentelijke taken die in de regio worden uitgevoerd, zijn lastig controleerbaar. Dat blijkt uit onderzoek onder raadsleden. Met dit vraagstuk gaan we daarom aan de slag. Want wat kunnen raadsleden doen om meer grip te krijgen op regionale samenwerking en verbonden partijen? En wat kunnen raadsleden - maar ook griffiers en bestuurders - leren van goede voorbeelden uit de praktijk?

De sessie bestaat uit een plenair deel waarin wordt ingegaan op het vraagstuk van de governance op regionale samenwerking. In het tweede deel bespreken we aan de hand van drie voorbeelden uit het land welke lessen we hieruit kunnen trekken. Zet u de volgende stappen in regionale samenwerking?

Inschrijven kan bij aanmelding voor het congres.