Symposium Participatiedemocratie

Gemeente Heerenveen, NHL Stenden hogeschool en Democratie in Actie delen graag: Ervaringen met participatie & geleerde lessen

We bespreken met elkaar:
  • Hoe zorg je ervoor dat iedereen kan meedoen in een eerlijk en open gesprek?
  • Hoe duidelijk ben je over de uitkomsten van dat gesprek?
  • Hoe zorg je dat meedoen doeltreffend is & dat er voldoende tegenspraak is?

En gaan samen (digitaal) aan de slag met de dilemma’s en mogelijke oplossingen. Dat doen we in lezingen, braindates en interactieve workshops.

Met aan jou de vraag:
  • Welke lessen zijn voor jou belangrijk?
  • Hoe kun je die gebruiken voor jouw eigen democratische ambities?
Waarom dit symposium?

Gemeente Heerenveen heeft deze raadsperiode intensief geëxperimenteerd met verschillende manieren om inwoners te betrekken bij besluitvorming. Studenten van NHL Stenden hogeschool hebben deze processen gemonitord. De lessen die we hieruit kunnen trekken, vragen om aandacht voor dilemma’s in de democratie, zoals transparantie en legitimiteit. Maar ook voor de aanpak die we kiezen en hoe dat beter kan. Naast de geleerde lessen, delen en bespreken we ook graag de unieke samenwerking tussen hogeschool en de gemeente met andere overheden en studenten.

---- Reserveer daarom alvast 8 oktober in je agenda! Aanmeldgegevens volgen later ----

 

Vooraankondiging symposium Participatiedemocratie