Symposium Participatiedemocratie

Gemeente Heerenveen, NHL Stenden hogeschool en Democratie in Actie delen graag: Ervaringen met participatie & geleerde lessen

Gemeenten moeten meer en meer focus hebben op participatie. De komst van de nieuwe Omgevingswet, maar ook het beter benutten van de kracht van een snel veranderende samenleving vraagt hierom. Dit vraagt de nodige vaardigheden.

Is jouw gemeente (raad, college en ambtenaren) hier echt klaar voor? Kijken jullie door een diep-democratische bril, ook naar de groeiende groep mensen die zich niet (meer) gerepresenteerd voelt door een gemeente en 'de democratie'? 

Onderwijs en gemeente die samenwerken in en over ‘de democratie’. Wat levert dat op?

Wil je hier meer over leren, dan is het digitale symposium ‘Participatiedemocratie’ dé plek voor het krijgen en delen van meer kennis en inspiratie!

Gemeente Heerenveen, NHL Stenden Hogeschool en Democratie in Actie nodigen je uit van harte uit voor dit digitale symposium ‘Participatiedemocratie’ op 8 oktober 2021 van 10.30 – 15.00 uur.

De gemeente Heerenveen experimenteerde intensief met verschillende manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming. In een unieke samenwerking met NHL Stenden Hogeschool hebben studenten deze processen gemonitord.

Samen met inwoners, raadsleden, griffiers, wethouders, burgemeesters, studenten, hebben we het in interactieve workshops over democratische dillema’s en waarden, zoals transparantie en legitimiteit.

Aan dit inspirerende symposium werken o.a. mee:
Prinses Laurentien, Ferenc van Damme, Arjen van Leeuwen, Avelien Haan, Tjeerd van der Zwan, Jeroen Buijns en Geerten Bogaard.

Aanmelden & meer informatie via deze link.

We zien je graag op 8 oktober!

Digitaal Symposium