Reflectiebijeenkomst warmtetransitie

Griffiers en warmtetransitie

Platform 31 is volop bezig om raden toe te rusten voor de warmtetransitie. Collega Wim Voeten, griffiers van Etten-Leur, zit in de begeleidingscommissie daarvan. Hij laat het volgende weten:

Nieuwe versies Wegwijzers Warmtetransitie

Alle Wegwijzers Warmtetransitie zijn inmiddels van een update voorzien. Je vindt ze hier: zomer update wegwijzers.

Praktijkverkenning casussen

Er heeft eerste groepsgesprek met raadsleden uit Nijmegen plaatsgevonden en er worden druk gesprekken ingepland met de andere casussen. Het eerste gesprek bood al veel interessante inzichten, later meer hierover.

Reflectiebijeenkomsten griffiers

Voor griffiers zullen er twee woensdagmiddagen voor de herfstvakantie in twee regio’s.

Voor de regio Zuid zijn we welkom in Den Bosch op 12 oktober. Aanmelding kan via deze link.