Raad & Rekenkamer: een nieuwe verbinding (Leeuwarden)

Raad & Rekenkamer: een nieuwe verbinding (Leeuwarden)

De NvVR organiseert samen met de VvG een serie regionale bijeenkomsten om gezamenlijk na te denken over de invulling van de nieuwe lokale rekenkamers.

Hoe gaan deze er uitzien en hoe zorg je voor een goede verbinding tussen raad en rekenkamer? De bijeenkomsten zijn tevens een uitstekend moment om de banden tussen raad, rekenkamer en griffie aan te halen. 

Aanmelden kan via de website van de NvVR. Op dit overzicht vind je de overige regionale bijeenkomsten.