Online Lunchworkshop Prioriteren onder druk

Online

Het wordt een hete herfst en niet alleen vanwege het nieuwe kabinet.

Want het wordt het 3e jaar van de raadsperiode, dus nu komt het er voor veel fracties op aan. Bovendien moeten veel gemeenten fors bezuinigen, terwijl de begrotingsbehandeling vaak tot allerlei nieuwe plannen leidt terwijl de lopende zaken altijd al aandacht tekort komen. Prioriteren onder deze druk, ga er maar aan staan!

Hoe heerlijk zou het zijn als je als griffie(r) dan kunt stimuleren dat raadsleden gerichter en beter sturen! Zonder dat alles op jouw bordje komt. 

Jouw raad helpen om bij de laatste begrotingsbehandeling die er toe doet deze periode (beter) prioriteiten te stellen. Daarover organiseren Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk deze workshop. Met veel onderling gesprek. Dinsdag 10 september, gaan we samen problemen oplossen of in ieder geval met meer precisie aanpakken. Dilemma’s over organiseren, kiezen, begroten, toezien, politiek maken en controleren. En natuurlijk de rol van de griffie(r) in dat interne samenspel. Dus denk van te voren na over een kwestie die speelt in jouw gemeente en dus in je raad. Of zou moeten spelen…  (Hoe concreter hoe beter).

Meld je aan via het formulier. De workshop is gebaseerd op de bundel Er(tussen)in, over de rol van de griffier bij prioriteren.