Onderzoek naar uitbreiding aantal volksvertegenwoordigers

Gemeentehuis van Zeist

Om werkdruk bij raads- en statenleden te verminderen wordt over verschillende maatregelen nagedacht.

De minister van BZK heeft toegezegd ook te willen onderzoeken of de uitbreiding van het aantal raads- en statenleden kan bijdragen aan die vermindering van werkdruk. Griffiers worden uitgenodigd in dit onderzoek hun input te geven. We doen dit in samenwerking met de commissie Openbaar Bestuur, aansluitend aan hun reguliere vergadering. Wil je ook meedenken? Meld je dan aan. Je ben welkom op woensdag 18 september van 12 tot half 2 in het gemeentehuis van Zeist (inloop met broodje vanaf 11.30).