NGB-Najaarscongres

Theater Odeon, Zwolle

In de voetsporen van Thorbecke

‘Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet….’. Wie van u heeft deze tekst niet plechtig uitgesproken? Het jaar 2023 staat in het teken van 175 jaar Grondwet, de belangrijkste wet van ons land, bron van vertrouwen, continuïteit en rechtsbescherming. Zijn we ons voldoende bewust van de waarde en inhoud van onze Grondwet? Daarvoor moeten we terug naar de grondlegger, Johan Rudolf Thorbecke. Zijn werk en betekenis voor de bestuurlijke inrichting ons land, toen en nu. Daarover is meer interessants te vertellen en te leren dan u mogelijk denkt.

Tijdens het NGB-Najaarscongres leveren diverse sprekers een bijdrage aan het thema van deze dag, waaronder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Lees verder